coffee_icon

Firemní identita

Základem každé firmy je kvalitní firemní identita. Firemní identitu tvoří několik důležitých, vzájemně provázaných prvků, které ve spojení vytváří celkový obraz o stylu a fungování Vaší firmy. Firemní identita ovlivňuje Vaši úspěšnost, ale také utváří pohled Vašich zákazníků a partnerů, proto je nezanedbatelnou částí správného fungování Vaší firmy. V tomto krátkém článku se dozvíte, z čeho se firemní identita skládá, a jak její jednotlivé části spolu komunikují.

Co je firemní identita?

Pod výrazem "firemní identita" si můžeme představit především jednotný grafický kabát digitální i fyzické části reklamy, komunikaci ve firmě i mimo ni (média, zákazníci, partneři, zaměstnanci firmy), systém hodnot, firemní a marketingovou strategii. Všechny tyto prvky reprezentují společnosti na marketingovém bitevním poli.
Nejčastěji žádanými částmi firemní identity jsou tyto prvky: vizitky, hlavičkový papír, propisky, hrnečky, webové stránky, reklamní cedule/plachty, letáčky, brožury a v neposlední řadě také polepy vozového parku. Při tvorbě firemní identity je potřeba dokonalá analýza společnosti, dle ní se následně stanoví jednotlivé prvky, ze kterých bude složena. Analýzu by měl vždy provádět profesionál, aby investice klienta byla co nejnižší se zachováním vysoké účinnosti.
Firemní identita reprezentuje tvář společnosti a proto by měla být jednotná a originální!

Proč je firemní identita důležitá?

Důležitost firemní identity je vysoká, dělá první dojem na potencionálního klienta a tím také ovlivňuje Vaše budoucí výdělky. Klient by měl mít z Vaší firemní identity dobrý pocit a měl by se cítit dostatečně informovaný o Vašich službách. Tento aspekt ovlivní jeho další rozhodování o využití služeb Vaší společnosti. První dojem můžete udělat pouze jednou.
Představte si, že si chcete koupit nový mobilní telefon z internetového obchodu. Ve většině případů zvolíte obchod s pevným zázemím a stabilní firemní identitou, která se dostatečně prezentuje na trhu a má příjemné prostředí pro své klienty (např. Alza.cz). Tuto společnost většinou zvolíte raději, i když bude mít vyšší ceny než její konkurence s ošklivým internetovým obchodem. Důvod Vašeho rozhodnutí je jednoduchý, kvalitní firemní identita působí lépe a důvěryhodněji než neznámý obchod se zanedbanou firemní identitou.

Které části tvoří firemní identitu?

Strukturou každé firemní identity jsou prvky uvedené v následujícím seznamu. Vždy nemusí být uplatněny všechny prvky ze seznamu, některé části jsou individuální a závisí na marketingové strategii společnosti. Marketingovou strategii stanoví profesionál spolu s vedením společnosti dle prvotní analýzy.

Základní prvky:

 • myšlenka (filozofie), cíle a marketingový plán společnosti
 • originální zastupující symbol - logo
  • snadno zapamatovatelná originální grafika
  • slogan
  • logomanuál
 • tiskové, elektronické a fyzické materiály společnosti
  • jednotný grafický styl
  • kancelářské a propagační materiály
  • elektronické materiály (prezentace)
  • interiérové a exteriérové informační materiály
  • vozový park
 • interní a externí firemní komunikace
  • interní komunikace mezi zaměstnanci firmy
  • vztahy s veřejností (public relations)
  • mediální komunikace (reklama a marketingová komunikace)
  • firemní systém hodnot a způsobů chování
 • portfólio společnosti
 • image společnosti, která je vnímána okolím jako celek

Myšlenka (filozofie), cíle a marketingový plán společnosti

V případě zpracování firemní identity je potřeba provést prvotní analýzu, seznámit se s fungováním společnosti a jejími cíli. Dle zjištěných informací, nejčastěji od vedení společnosti, je zpracován základní marketingový plán, který je následně klientovi prezentován. Tato část je klíčová a určuje další kroky v tvorbě firemní identity.

Originální zastupující symbol - logo

Logo je tvořeno grafickou kresbou - symbolem, který zastupuje firemní myšlenku a filozofii. Logo by mělo být snadno zapamatovatelné, přepracovatelné do různých barevných provedení, pozitivní k aplikacím ve fyzické reklamě (vizitky, hrnečky, propisky, nálepky). Povolené úpravy a aplikace loga dalšími subjekty určuje logomanuál.

Tiskové, elektronické a fyzické materiály společnosti

Jedná se o nejširší spektrum prezentace společnosti, tyto prvky jsou nejčastěji žádané. Do této kategorie spadají například vizitky, ceníky, hlavičkové papíry, patičky e-mailů, obchodní dopisy, razítka, dopisní obálky, billboardy, reklamní plachty, inzeráty, označení výrobků, pracovní oděvy a mnoho dalšího. Tyto materiály obsahují vždy logo společnosti, které je aplikováno ve vhodném provedení dle logomanuálu a jsou vytvořeny ve stejném duchu, dle ostatních prvků firemní identity.

Interní a externí firemní komunikace

Mezi hlavní část tohoto bodu patří komunikace s veřejností, jako prostředky pro komunikaci nám slouží tiskové zprávy, články nebo tiskové konference. Za pomoci těchto prostředků komunikuje společnost s médii a tvoří pozitivní obraz o svých krocích, záměrech. Důležitou částí je také určitý model komunikace mezi zaměstnanci, který je potřeba dodržet pro následnou přehlednost a celkově dobrý chod firmy. Firemní hodnoty jsou tvořeny hlavními body, které musí dodržovat všichni členové společnosti. Tyto body určují jednotný směr chodu společnosti, jsou to např.: kvalita, inovativnost, čestnost, stálost, týmová orientace nebo orientace na zákazníka.

Portfólio společnosti

Představuje takový krátký „životopis“, který prezentuje historii společnosti, nabízené služby a reference. Dobrým příkladem portfólia jsou například firemní webové stránky. V tomto bodě je dobré zvýraznit především kladné vlastnosti, originalitu a úspěchy Vaší společnosti oproti konkurenci.

Image společnosti, která je vnímána okolím jako celek

Image společnosti je souhrn všech předešlých bodů, které by měly být perfektně sladěny a měli by se prolínat. V případě, že je tento bod zanedbán, může firemní identita působit na okolí zmateně až negativně.

Jaká je cena vytvoření firemní identity?

Cena této služby je vždy individuální, jelikož se liší u každé společnosti, závisí na její velikosti anebo na výběru prvků, které si klient zvolí.