brush_icon

Grafické práce

Pod pojmem "grafické práce" si můžeme představit veškeré designerské a kreslířské návrhy nebo jejich úpravy. Jako příklad si můžeme uvést: úpravy fotek, návrhy produktů, obalů, firemních identit, tiskových podkladů, logodesignu a webdesignu. Jsme schopní navrhnout nebo nakreslit cokoliv Vás napadne.

Jak dělíme grafické návrhy dle provedení?

Grafické návrhy dělíme dle provedení a účelu. Mezi nejzákladnější dělení dle provedení patří následující tři typy.

Rozdělení grafických návrhů:

  • Skica
  • Bitmapové návrhy
  • Vektorové návrhy

Skica

Skica je základní návrh, má za účel ukázat záhladní tvary budoucího plnohodnotného návrhu. Většinou je skica černobílá nebo se používají hlavní barvy. Skica se provádí nejčastěji rukou na papír nebo za použití tabletu a speciálního elektronického pera.

Bitmapové návrhy

Základní a nejvíce používaný typ návrhů, zejména pro jeho jednoduchost a rychlou práci s ním. Je založen na barevných bodech, které tvoří celkový obrazec. Jednotlivé obrazce jdou překrývat ve vrstvách. Nevýhodou bitmapové grafiky je velikost výstupního souboru. Bitmapovou grafiku používáme především pro návrhy do rozlišení 2Mpx (webesign, ikony, podpisy do e-mailů...).

Vektorové návrhy

Druhý používaný typ grafických návrhů. Oproti bitmapové grafice má několik výhod. Práce s vektory je pomalejší a náročnější než u bitmapové grafiky. Vektorová grafika je založena na matematických křivkách, které tvoří plochy a tyto plochy tvoří celkový obrazec, vzhledem k této skutečnosti můžeme měnit velikost obrazce bez ztráty kvality. Také velikost výstupního souboru je mnohonásobně menší než u bitmapové grafiky. Vektorovou grafiku používáme hlavně k přípravě tiskových podkladů a výrobků, kvůli nejvyšší možné kvalitě finálního návrhu.

Jak dělíme grafické návrhy dle účelu?

Grafické návrhy dělíme dle provedení a účelu. Mezi nejzákladnější dělení dle účelu patří následující tři typy.

Rozdělení grafických návrhů:

  • Digitální použití
  • Tiskoviny
  • Polepy

Digitální použití

Mezi digitální použití patří hlavně návrhy webdesignu, UI (user interface - "uživatelské prostředí"), úpravy fotografií apod. Pro digitální použití je nejvhodnější bitmapová grafika, vytvořené prvky mají v 90% případů neměnou velikost. Vyjímkou může být například Flashová aplikace použitá na internetových stránkách. Pro tyto návrhy používáme především Adobe Photoshop.

Tiskoviny

Pro tiskoviny používáme většinou vektorovou grafiku, lze použít u bitmapovou grafiku, ale většinou je tato cesta nepraktická. Mezi tiskoviny patří zajména návrhy vizitek, letáků, plakátů, katalogů a různých obalů. Pro tyto návrhy používáme především Adobe Illustrator a Adobe Indesign.

Polepy

Polepy jsou specifickou částí grafiky, jejich vyřezávání provádí speciální nůž v zařízení zvaném plotter. Zde je vyžadována maximální přesnost proto zde využíváme především vektorovou grafiku.