coffee_icon

Internetové stránky

Jedná se o online prezentace a aplikace, které jsou přístupné všem uživatelům internetového připojení z celého světa. Internetové stránky můžeme rozdělit do několika hlavních kategorií. Hlavní pilíř tvoří firemní prezentace, internetové obchody, online aplikace a můžeme nalézt i spojení všech tří prvků na jedné internetové stránce.

Kde jsou internetové stránky umístěny?

Princip funkce internetových stránek si můžeme vysvětlit například na malém městě. Kde město tvoří tzv. server, server je počítač, který je nepřetržitě připojen k internetové síti a jsou na něm fyzicky uložena data. K serveru je přistupováno pomocí IP adresy, například může mít tuto podobu "27.156.176.123", tuto adresu můžeme přirovnat k poštovnímu směrovacímu číslu.
Na serveru jsou umístěny jednotlivé FTP účty, tyto účty můžeme přirovnat k rodinným domům s vlastními adresami. V těchto účtech jsou uloženy prezentované soubory. Server rozpoznává a rozděluje komunikaci mezi složkami a uživatelem na základě tzv. domén.
Doménu si můžeme představit jako konkrétní adresu domu. Na základě této adresy nasměřuje server uživatele do dané složky se soubory. Nejčastěji přistupujeme k internetovým stránkám pomocí domén druhého řádu, jako příklad si můžeme uvést např. "google.cz". Můžeme se také setkat s doménami třetího řádu, které lze většinou registrovat zdarma např. "kvetiny.webzdarma.cz", tyto domény mají ovšem menší váhu ve vyhledáváčích - více informací ve článku SEO - připravujeme.
Doménu je potřeba nastavit u poskytovatele tak, aby směřovala na danou IP adresu serveru, k tomu to účelu nám slouží DNS záznamy a to konkrétně tzv. "A záznam".

Internetové prohlížeče

Internetový prohlížeč je nástroj určený k prohlížení internetových stránek a internetových aplikací. Jeho obsluha je velmi jednoduchá a proto jí v tomto článku nebudeme popisovat. Mezi hlavní prohlížeče můžeme v dnešní době řadit prohlížeče: Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera, Safari a Internet Explorer. Nejvhodnější a také nejrozšířenější prohlížeče pro osobní použití jsou Google Chrome nebo Mozzila Firefox, poskytují nám korektní zobrazení, pracují rychle a spotřebovávají málo operační paměti.

Firemní stránky

Tento typ stránek slouží k informování zákazníků a partnerů o poskytovaných službách a aktivitách společnosti. Firemní stránky mají řadu výhod, pro změnu nebo přidání informací nemusíte platit další vytištění a roznos jako u katalogů, jako další výhodu můžeme zmínit variabilní počet jazykových variací. Stránky lze navrhnout přímo dle potřeb a požadavků klienta. Firemní stránky by se měli skládat z následujících prvků.

Základní prvky firemních stránek:

 • Originální a výstižná doména
 • Přijemná grafika dle firemní identity
 • Kvalitně napsaný strukturovaný kód
  • HTML dle standardu W3C
  • HTML s ohledem na SEO
  • CSS dle standardu W3C
  • Bezpečné a efektivní aplikace
 • Obsah firemní stránky
  • Obsah psaný s ohledem na SEO
  • Představení společnosti
  • Služby které společnost nabízí
  • Přehledný kontakt
 • Registrace do hlavních vyhledávačů
 • Registrace do katalogů firem

Originální a výstižná doména

Originalita domény je velice zásadní, před registrací je potřeba tento krok řádně promyslet. Doména by měla mít co největší spojitost s obsahem Vašich stránek nebo internetového obchodu. Uveďme si příklad, v případě, že budete chtít prodávat dárky a předměty pro radost byla výstižná doména "darky.cz". Tato doména je snadno zapamatovatelná a plně vystihuje obsah obchodu. V praxi se bohužel setkáte s velkou obsazeností domén.

Přijemná grafika dle firemní identity

Vizuální vzhled by měl být vytvořen dle firemní identity a měl by být podobný ostatním materiálům. Grafický návrh by měl být stejně jako doména výstižný a příjemný. Návštěvníkovi by mělo být na první pohled jasné na jakém druhu stránky se nachází i bez čtení dlouhých popisů.

Kvalitně napsaný strukturovaný kód

Veškerý kód nebo program aplikace by měl být napsán validně dle standardů použití. Validita určuje především korektní zobrazení ve všech prohlížečích, i když tato skutečnost nemusí být vždy pravdivá. V případě HTML a CSS se řídíme standardem W3C. Stránku si můžete kdykoliv nechat zvalidovat dle tohoto W3C Validatoru a podívat se na výpis chyb. Kód by měl být také psán s ohledem na SEO.
Programová část kódu by měla být vždy napsána s ohledem na bezpečnost a efektivitu aplikace.

Obsah firemní stránky

Obsah firemní stránky je neopomenutelnou součástí celé stránky. Obsah by měl být psán s ohledem na SEO a kontrolu by měl vždy před publikací provádět korektor. Obsah se snažíme vždy psát efektivně bez zbytečného prodlužování textu, měl by být srozumitelný pro cílovou skupinu čtenářů a gramaticky správně psaný.

Registrace do hlavních vyhledávačů

Registraci provádíme pro rychlejší zapsání do vyhledávačů, mezi nejznámější vyhledávače patří například Google, Yahoo, Bing a v ČR samozřejmně Seznam. Když registrace proběhne v pořádku a návštěvník vyhledávače hledá prvky obsažené na naší webové stránce, zobrazíme se stránka výsledku vyhledávání. Její pozici určují hlavně tyto prvky: pagerang, obsah stránky, originalita, kvalita kódu, úroveň SEO optimalizace a spousta dalších aspektů.

Registrace do katalogů firem

Registrace do katalogů firem slouží k budování zpětných odkazů nebo-li k „link buildingu“. Tato služba usnadňuje vyhledávání webové stránky a zlepšuje také pozici ve vyhledávačích. V katalogách lze také přímo vyhledávat například firmy dle oboru.

Internetové obchody

Jedná se o rozšíření kamených obchodů ale můžeme se také setkat pouze se samostatným internetovým obchodem, nebo jeho synonynem E-shopem. Internetové obchody nám slouží především k nabídce zboží bez omezení bydliště klienta, zákazník si může prolistovat celý obchod z pohodlí svého domova a porovnat ceny s ostatními prodejci. Ceny jsou většinou nižší než v kamenných obchodech. Zboží je z pravidla dopravováno různými dodavateli jako je například PPL,DPD,UPS nebo místní pošta. Obchod může také fungovat mezistátně, jako příklad si můžeme uvést například Amazon nebo DealExtreme. Struktura má některé prvky spojené s firemními stránkami, proto nebudou níže rozepsány. Internetové obchody by se měli skládat z následujících prvků.

Základní prvky internetových obchodů:

 • Originální a výstižná doména
 • Přijemná grafika dle firemní identity
 • Kvalitně napsaný strukturovaný kód
  • HTML dle standardu W3C
  • HTML s ohledem na SEO
  • CSS dle standardu W3C
  • Bezpečné a efektivní aplikace
 • Obsah obchodu a struktura
  • Logické rozčlenění produktů v kategoriích
  • Originální názvy dle výrobce
  • Dostupné modely
  • Stav skladu a doba doručení
  • Uvedená měna
 • Registrace do hlavních vyhledávačů
 • Registrace do katalogů zboží
 • Kontakt na prodejce
 • Obchodní podmínky
 • Reklamační řád

Obsah obchodu a struktura

Obsah internetového obchodu je velice odlišný oproti obsahu firemní stránky. Produkty členíme do přehledných kategorií, aby je zákazník mohl snadno najít a v obchodu se snadno a rychle orientovat. Dalším prvkem jsou originální názvy zboží, toto nesmíme zanedbat, při vyhledávání zákazníkem v katalogách by se při nedodržení tohoto prvku nemuseli produkty obsažené v internetovém obchodu zobrazit. V nabídce obchodu by měli být obsažené i všechny dostupné varianty k danému produktu, například velikosti nebo barevné provedení. U každého produktu by měl být také zobrazen stav skladu a doba dodání. U všech cen v obchodě bychom měli také uvádět platnou měnu.

Registrace do katalogů zboží

Na internetu se můžeme setkat s katalogy zboží, katalogy fungují naprosto nezávisle a vyhledají nám požadované zboží z několika různých obchodů. Lze zde jednoduše porovnat ceny mezi obchody u stejného modelu zboží a přečíst si názory nakupujících na zvolený obchod. Mezi hlavní katalogy v České republice patří Heureka a Zboží.cz.

Kontakt na prodejce

Na každém internetovém obchodu by mělo být uvedeny kontaktní informace na prodejce. Určitě by mělo být uvedeno IČ, DIČ (jeli prodejce plátcem DPH), adresa, telefon a také e-mail.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nám udávají za jakých podmínek můžeme v obchodě nakupovat a upravují vztah prodejce a zákazníka. Před každým nákupem zboží nebo služeb doporučujeme si je řádně přečíst.

Reklamační řád

Reklamační řád nám podobně jako obchodní podmínky udává, za jakých podmínek a jak má probíhat reklamace zakoupeného zboží zákazníkem u prodejce.

Online aplikace

Mezi online aplikace můžeme řadit například různé platební brány, redakční systémy, e-mailové správce a mnoho dalších aplikací, které mají proměnnou činnost a můžeme jejich obsah nějakým způsobem utvářet a měnit. Existují dvě metody vykonávání programu online aplikací, první metoda je vykonávána na straně serveru většinou pomocí jazyka PHP (lze použít i Serverový JavaScript, Ruby, Perl, C (CGI), Java, .NET jazyky (C#, VB, F# atd.), ale tyty metody se většinou nepoužívají), druhá metoda je vykonávána na straně uživatele většinou pomocí jazyka Javascript a jeho odmnoží. Většina aplikací využívá právě běh na serveru, z důvodu menšího vytěžování počítače uživatele a bezpečnosti aplikace.

Základní prvky online aplikací:

 • Bezpečnost
  • Omezený přístup ke kódu programu
  • Vstup do aplikace pod silným heslem
  • Hashování přístupových hesel
  • Kvalitní poskytovatel serverových služeb
 • Efektivita
  • Zvolený programovací jazyk dle účelu
  • Kód psaný bez zbytečných smyček
  • Maximální jednoduchost kódu
  • Využívání nejjednoduších řešení
  • Rychlost
 • Ovladatelnost a srozumitelnost prostředí
 • Kompatibilita

Bezpečnost

Veškerý kód programu by měl být bezpečně uložen na FTP s dostatečně silným heslem, doporučuje se minimální délka 15 znaků a kombinace písmen s čísel, k účtu by měl mít přístup omezený kruh uživatelů. Vstup do samotné aplikace by měl být také chráněn silným heslem které by mělo být zahashováno pro ještě větší bezpečnost. Dále by měl být kladen důraz na kvalitního poskytovatele serverových služeb, aby nedošlo ke zneužití nebo ukradení kódu a dat aplikace.

Efektivita

Před samotným programováním je dobré si celou aplikace rozkreslit a vyrobit tzv. "vývojový diagram". Následně by programátor měl zvolit vhodný programovací jazyk pro danou aplikaci. Kód programu by měl být psaný co nejjednodušeji bez zbytečných příkazů a smyček. Ke zjednodušení je dobré využívat již hotových nebo řešených problém obdobné tématiky. S jednoduchostí také souvisí rychlost aplikace, která by měla být co nejvyšší, ale ne na úkor bezpečnosti.

Ovladatelnost a srozumitelnost prostředí

Prostředí aplikace by mělo být navrženo tak, aby bylo srozumitelné a přehledné pro všechny typy uživatelů. Také je dobré přiložit, přímo do aplikace, stránku s nápovědou.

Kompatibilita

Program by měl být plně kompatibilní se zařízením, na kterém je provozován, nejčastěji hlídáme verzi PHP a MySQL. V případě odlišné verze, než pro kterou je napsán, může program pracovat neočekávaně a chybně.